Dogdancing a triky

DOGDANCING 

 

Chcete se svým pejskem věnovat aktivitě, která není náročná na prostor a pomůcky? 

Podpořit společný vztah se svým psem, více si rozumět a něco nového se naučit? 

 

Pak je dogdancing to pravé přímo pro vás!

 

V lekcích dogdancingu vás u nás povede Blanka Hromadová, která se svými pejsky tancuje už mnoho let, neustále se vzdělává dále, aktivně skládá zkoušky. Také svými tanečnímu vystoupeními zpestřuje plno akcí, na kterých vystupuje se svými psími parťáky. 

Velmi ráda tak předá své zkušenosti dalším nadšencům a uvede vás do krás tohoto psího sportu. 

Naučíte se základním dogdancingovým prvkům, velký důraz v hodinách bude kladen na společnou souhru  se svým psem. Naučíte se pracovat s targety, s klikrem a mnoho dalšího! 

 

Lekce budou probíhat po dohodě s externí instruktorkou - FB Blanka Hromadová, WhatsApp 602546540 ( NEVOLAT!)

  

Co to je Dogdancing?

Dogdancing je psí sport, při kterém pes provádí na pokyny psovoda nejrůznější cviky do rytmu hudby. V dogdancingu se fantazii meze nekladou, a tak může každý předvádět libovolné cviky – chůzi u nohy, slalom mezi nohama, otočky, podávání pacek, válení sudů, plazení, skákání, panáčkování, couvání, kývání hlavou, poklony apod. Dogdancing je prostorově i časově nenáročný sport. Pro zkoušky nejsou potřeba žádné pomůcky. Triky se dají učit prakticky kdekoliv a kdykoliv.

Jedinou podmínkou (její nedodržení může vést i k vyloučení ze soutěže) je, že cviky nesmí ohrožovat zdraví psa. Na zdraví psa je třeba myslet i při tréninku, jelikož spoustu dogdancingových prvků není vhodné dělat s mladými psy či některými plemeny – skákání, chůze na zadních nohou apod.  A od toho tu je zkušená instruktorka, která vám s tímto poradí.

V dogdancingu je velmi důležitá souhra psa s jeho psovodem, která se dá využít nejen na závodech či při zkouškách, ale i v každodenním životě.

Dogdancingové zkoušky jsou rozdělené do čtyř divizí a každá má tři výkonnostní kategorie. Pro složení zkoušky je daný časový limit a určité cviky, které je potřeba splnit. Za každou úspěšně složenou zkoušku získá pes kokardu. Za zkoušky je také možné získat titul Master of Dogdancing a za splnění všech dogdancingových zkoušek získá tým titul Champion of Dogdancing.

Při zkouškách se nepoužívají žádné pomůcky. Na ploše je pouze psovod se svým psem. Rekvizity jsou potřeba až při soutěžích.

 

4 Divize dogdancingu

Divize HtM – Heelwork to Music

Pes na pokyny psovoda předvádí sestavu v heel pozici (vlevo, vpravo, před psovodem, za psovodem, pes může být otočen jakýmkoliv směrem – celkem 8 pozic), která tvoří min. 75%.

Divize F – Freestyle

Freestyle je pro psovody, kteří své psy chtějí učit inovativní pohyby a ovládat je na různé vzdálenosti. Freestyle dovoluje jakékoliv prvky, které nejsou v rozporu s fyzickými schopnostmi psa, nejsou nebezpečné nebo nepovolené v tréninku nebo při vystoupení, v jakékoliv pozici a vzdálenosti od psovoda.

Je to kategorie, která vyzdvihuje rotace, skoky, interakci s rekvizitami a psovodem a je to nejlepší kategorie pro vytvoření příběhu, tanečního zapojení psovoda a dramatické interpretace hudby. Seznam těchto prvků je dlouhý – otočky, slalom, osmičky, úkroky, couvání, práce předních i zadních pacek, pozice, skoky, sudy atp.

Divize MD – Musical Dressage

Jedná v podstatě o drezůru psa do rytmu hudby, kdy se pes musí po celou dobu pohybovat v souladu s hudbou a psovodem. Pohyb musí být plynulý a rytmický. Ve zkoušce se předvádí krok, klus a od 2. stupně i cval. Sestava obsahuje prvky v pozici u nohy i ve volné pozici a je doplněna freestylovými pohyby. Jelikož je zde kladen důraz na ladnost pohybů psa, měl by pes mít po celou dobu vztyčenou hlavu.

Divize DwD – Dances with Dogs

Divize je zaměřena na tanec psovoda se psem. Na tanec psovoda je zde kladen velký důraz. Hodnocení zkoušky se skládá jak z hodnocení psa, tak i psovoda. Pes smí předvádět libovolné prvky z výše uvedených divizí. Psovod musí předvádět taneční prvky, které jsou součástí hodnocení zkoušky. Pes svými cviky doprovází taneční prvky psovoda, některé cviky předvádějí společně (předvádí to samé, např. otočky).