Socializační procházky

SOCIALIZAČNÍ PROCHÁZKY

Psí škola Kopaniny pravidelně pro své kurzisty poslušnosti pořádá socializační procházky. Jejich náplní je zejména provozní chůze na vodítku, seznamování s městským ruchem a cvičení v prostředí plném rušivých elementů. Zároveň se stejně jako na kurzech v Kopaninách zaměřujeme na práci psů ve skupinách, odstraňování nežádoucího chování a sebeovládání. Vzhledem ke stoupající oblíbenosti nyní zařazujeme procházky do programu 1-2x měsíčně.