Jumpingový speciál 11.6.2022

Jumpingový speciál 11.6.2022

 

Rozhodčí: Aneta Obrusníková

 

Program - 4x jumping

 

Platby 

číslo Spolkového účtu pro zasílání plateb:  220398612/0600

VS - číslo VP + do poznámky jméno + jump 22

 

Člen kačr - 420 Kč

Nečlen kačr 500 Kč

 

Přidána možnost zaběhnout si dva jumpingy s veterány! Veliksot překážek pro veterány bude 20-30-40 cm a výšku si volíte sami. Napište ji prosím do zprávy nebo do poznámky na přihlášce. 

Platby veteráni - člen kačr 220,- Kč / nečlen 300 Kč

 

Podmínky účasti:

● Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění).

● Psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi starší 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona.

● Výkonnostní průkaz předložený u prezence (nelze startovat s žádostí o VP).

● Věk psa minimálně 18 měsíců.

● Podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.

 

Organizační pokyny:

· Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost  za ztrátu, zranění nebo škody způsobené vaším psem, psood si za svého psa plně zodpovídá.

· Všichni účastníci jsou povinni řádně uklízet exkrementy nejen v areálu, ale i v přilehlém okolí. Doporučení k místům venčení bude vyvěšeno v události na FB. Prosíme, necourejte zbytečně do vesnice.

· Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pravidla areálu. Především zákaz volného pobíhání psů, a to zejména z bezpečnostních důvodů. Parkování pouze v areálu, NE u penzionu Hubertus(pokud tam nejste ubytováni).

· Nezletilí závodníci s sebou musí mít plnoletý doprovod.

V areálu je voda přivezena v nádržích, suché WC.

 

 

Protest: po složení zálohy 1000,- Kč, která je v případě neoprávněného protestu nevratná

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.

 

https://kacr.info/competitions/3799