Kopaninský hop 30.4.-.1.5.2022

Kopaninský hop 30.4.-.1.5.2022

 

https://kacr.info/competitions/3800

 

Kdy? 

30.4.-1.5.2022

 

Kde?

Kopaniny u Aše - bývalé fotbalové hřiště naproti penzionu Hubertus

OBČERSTVENÍ I PARKOVÁNÍ PŘÍMO V AREÁLU , možnost přespání ve stanu nebo obytňáku přímo v místě bez poplatku (ubytování v blízkosti - Škola v přírodě - Ašské lesy Doubrava, penzion Hubertus, penzion Krásná, penzion Pavlík Aš)

 

S kým?

Stavbu parkurů si rozdělí dvojice německých rozhodčích - Sibylle Vogt a Rene Blank

 

Co nás čeká?

SOBOTA

Agility open, Zkouška , Jumping open speciál

A co že myšleno tím speciálem? Jumpingový běh bude probíhat v kostýmech! Přeci jen nás večer čeká pálení čarodějnic...Rozhodčí pak budou ke kostýmům přihlížet a můžete tak vyhrát něco navíc! Samozřejěm to není povinné. 

NEDĚLE

Jumping open, 2x zkouška

 

Platby 

číslo Spolkového účtu pro zasílání plateb:  220398612/0600

VS - číslo VP + do poznámky jméno + HOP 22

V případě zaslání plateb za více týmů mi pošlete prosím zprávu na fb( Bára Múdra), případně emailem bmcanis@seznam.cz. Děkuji!

SO + NE 

Člen KAČR 740 Kč / tým , Nečlen KAČR 900 Kč / tým

Pouze jeden den

Člen KAČR 400 Kč / tým , Nečlen KAČR 480 Kč / tým

Startovné je nevratné. Po dohodě s pořadatelem je převeditelné na náhradníka. 

 

Podmínky účasti:

● Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění).

● Psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi starší 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona.

● Výkonnostní průkaz předložený u prezence (nelze startovat s žádostí o VP).

● Věk psa minimálně 18 měsíců.

● Podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.

 

Organizační pokyny:

· Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost  za ztrátu, zranění nebo škody způsobené vaším psem, psood si za svého psa plně zodpovídá.

· Všichni účastníci jsou povinni řádně uklízet exkrementy nejen v areálu, ale i v přilehlém okolí. Doporučení k místům venčení bude vyvěšeno v události na FB. Prosíme, necourejte zbytečně do vesnice.

· Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pravidla areálu. Především zákaz volného pobíhání psů, a to zejména z bezpečnostních důvodů. Parkování pouze v areálu, NE u penzionu Hubertus(pokud tam nejste ubytováni).

· Nezletilí závodníci s sebou musí mít plnoletý doprovod.

V areálu je voda přivezena v nádržích, suché WC.

 

 

Protest: po složení zálohy 1000,- Kč, která je v případě neoprávněného protestu nevratná

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.